ANUNŢ PUBLIC privind solicitarea acordului de mediu pentru proeictul ”Construire pod pietonal, provizoriu peste râul Târnava Mică, municipiul Târnăveni ”

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI titular al proiectului ” Construire pod pietonal, provizoriu peste râul Târnava Mică, municipiul Târnăveni ”  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ” Construire pod pietonal, provizoriu peste râul Târnava Mică, municipiul Târnăveni”, propus a fi amplasat în localitatea Târnăveni, În aval de pod existent 45 m, judeţul Mureş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează  pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureş din Târgu Mureş  strada Podeni nr.10, în zilele de: luni între orele 900-1500 și marţi – vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mureş.

 

 

Întocmit/redactat:
Consilier investiții
Lorand Dobai