Publicație Căsătorie- Băieș Cornel și Murșa Liliana-Sanda

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
SPCLEP – STAREA CIVILĂ-
Nr. 31022/ 09.04.2019

P U B L I C A Ţ I E

  

Astăzi 09.04.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui BĂIEȘ CORNEL în vârstă 48 ani, cu domiciliul în HĂRĂNGLAB, Judeţul MUREȘ şi a d-nei MURȘA LILIANA-SANDA în vârstă de 40 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ .

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                             Ofiţer de stare civilă,                         

                                                        ______________________