Publicație Căsătorie- CRISTUREAN SEBASTIAN-SAMUEL și LITEANU BIANCA-ANDREEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
SPCLEP – STAREA CIVILĂ-
Nr. 31023/ 10.04.2019

P U B L I C A Ţ I E

  

Astăzi 10.04.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CRISTUREAN SEBASTIAN-SAMUEL în vârstă 22 ani, cu domiciliul în com. POIENI, Judeţul Cluj şi a d-nei LITEANU BIANCA-ANDREEA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ .

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                             Ofiţer de stare civilă,                         

                                                        ______________________