Anunt organizare licitație publică pentru închirierea unor pășuni

ANUNŢ LICITAŢIE

 

 1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, sediul P-ţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400,  fax 0265/446312;
 2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor pășuni,  aflate în proprietatea privată a  Municipiului Târnăveni:

 

Nr.

Pășunea Locația Supraf. Nr.Top Specia de animale
1 Pășunea Șoroșpata

Lot III

Târnăveni 14,98 ha 1286 – 8,3 ha
1267 – 4,9 ha
 1291 – 0,75 ha
 1288 – 0,51 ha
 1298 – 0,52 ha
Ovine/
caprine
2 Pășunea Alunei 2 Târnăveni 14,42 ha 4165/2 – 8,38ha
4170    – 0,40ha
4171   – 0,14ha
4163   – 4,70ha
4164/2 – 4,46ha
4168   – 0,34ha
Ovine/
caprine
 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
  3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;
  3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. P-ţa Primăriei nr.7;
  3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitație;
  3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26 iunie 2019, ora 15.00;
  3.5 Taxa de participare la licitaţie de – 100 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;
 2. Informaţii privind ofertele:     
  4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 28 iunie 2019, ora 8.00.
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;
 3. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 28 iunie 2019, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, P-ţa Primăriei, nr.7, camera 6;
 4. Informaţii privind contestaţiile: Contestaţiile se pot depune la:
  – Autoritatea contractantă;
  – Instanţa judecatorească competentă;
  Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei.  
    

 

Primarul Municipiului Târnăveni
                                                     Sorin Nicolae Megheșan                                                       

13.06.2019