Publicatie casatorie – Furnea Mihai-Adrian și Șincu Alecna-Norina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI                                                 Data căsătoriei
SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                           26.08.2019
Nr.32313/16.08.2019

 

P U B L I C A Ț I E

 

Astăzi 16.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a  d-lui FURNEA MIHAI-ADRIAN în vârstă de 27 ani cu domiciliul în mun.Târnăveni jud.Mureș    și a d-rei ȘINCU ALECNA-NORINA în vârstă de 25 ani cu domiciliul in com.BĂGACIU, sat DELENII, jud.Mureș.

In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă delegat,