Publicație căsătorie Varga Horațiu-Ovidiu și Lucaci Camelia-Bianca

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI                                                Data căsătoriei
SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                           30.08.2019
Nr.32357/20.08.2019

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 20.08.2019 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie  d-lui VARGA HORAȚIU-OVIDIU în vârstă de 26 ani cu domiciliul în mun.Târnăveni, jud.Mureș  și a d-rei LUCACI CAMELIA-BIANCA în vârstă de 19 ani cu domiciliul in mun.Târnăveni, jud.Mureș.

In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă delegat,