Publicație Căsătorie Amariei George-Florin și Roșca Codruța-Eugenia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32462/ 28.08.2019

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 28.08.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AMARIEI GEORGE-FLORIN în vârstă 50 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, Județul MUREȘ şi a d-nei ROȘCA CODRUȚA-EUGENIA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, CUȘTELNIC, judeţul MUREȘ.

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă