Publicatie Casatorie Aitonean Alin și Moldovan Diana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr32747/ 25.09.2019

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 25.09.2019, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AITONEAN ALIN în vârstă 27 ani, cu domiciliul în CLUJ-NAPOCA, Județul CLUJ şi a d-nei MOLDOVAN DIANA în vârstă de 26 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul MUREȘ

            În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

            Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,