Publicație Căsătorie Gâmbășan Angel-Iustinian

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30385/04.02.2020

 

P U B L I C A Ţ I E

       Astăzi 04.02.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GÂMBĂȘAN ANGEL-IUSTINIAN în vârstă 19 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei ANTAL CASIANA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                               Ofiţer de stare civilă,