Publicație Căsătorie Stoica Raul-Aurel-Răzvan și Farkas Orsolya-Sandra

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30380/04.02.2020

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 04.02.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STOICA RAUL-AUREL-RĂZVAN în vârstă 24 ani, cu domiciliul în com.ADĂMUȘ, sat CORNEȘTI, județul MUREȘ şi a d-nei FARKAS ORSOLYA-SANDRA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,