Reluarea activităților de implemetare a proiectului începând din 17 iunie

Reluarea activităților de implemetare a proiectului începând din 17 iunie

 

Instituirea stării de urgență în 1 aprilie 2020 a dus la suspendarea activităților proiectului strategic „Acum pentru viitor – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș” a cărui perioada de implementare s-ar fi terminat la 15 august 2020. După mai bine de 2 luni în care activitățile proiectului au fost suspendate, reprezentanții celor 4 parteneriate s-au reunit, cu respectarea recomandărilor ce privesc conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii infecțiilor, pentru a propune măsuri de reluare a implementării proiectului.

 

Odată cu reluarea activităților, amintim potențialilor beneficiari obiectivele specifice ale proiectului:

  • Obiectiv 1 – Acordarea și dezvoltarea de servicii socio-medicale, acordarea sprijinului în obținerea de acte de proprietate și identitate, îmbunătățirea condițiilor de locuire, realizarea unei campanii de antidiscriminare pentru persoanele din municipiul Târnăveni, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.
  • Obiectiv 2 – Dezvoltarea deprinderilor pentru accesatea de locuri de muncă pentru 376 de persoane din municipiul Târnăveni, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație apatținând minorității rome.
  • Obiectiv 3 – Sprijinirea creșterii calității actului educațional pentru 120 de copii preșcolati și școlari și 0 de tineri și adulți din rândul persoanelor din municipiul Târnăveni, județul Mureș aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

 

Până la finalizarea proiectului, echipa va acorda sprijin tuturor persoanelor care vor dori să beneficieze de serviciile oferite prin proiect, cu respectarea reglementărilor legale aplicabile pentru prevenirea răspândirii COVID. Componentele Servicii socio-medicale, Ocupare, Antreprenoriat, Locuire și Acte vor continua activitatea, o decizie privind activitățile de tip educațional urmând a fi luată ulterior, odată cu apropierea începerii noului an școlar, urmând a fi respectate toate normele în vigoare pentru prevenirea și combaterea noului virus.

Pandemia de coronavirus ne afectează în mod semnificativ viața de zi cu zi a tuturor, însă noi avem obligația de a ne schimba comportamentul în raport cu mediul în care trăim, îmbunătățindu-ne relațiile cu natura, colectivitatea și semenii.

Amintim și unele date despre proiect

 Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Târnăveni (Partener 2), Fundația Buckner (Partener 3), Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni (Partener 4), Implementează din septembrie 2017 proiectul strategic cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș” (Cod SMIS 101455, contract POCU/18/4/1/101455), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 20201.

 

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Târnăveni, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

 

Bugetul total al proiectului este de 13.891.672,94 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 69.947,57 lei. Proiectul se implementează în municipiul Târnăveni, județul Mureș pe o perioadă de 36 luni, în perioada August 2017 – Iulie 2020.

 

Proiectul se adresează unui număr de 750 de persoane din municipiul Târnăveni, și care locuiesc în 5 zone urbane marginalizate (ZUM): ZUM 1 (Str. Avram Iancu, Str. Plugarilor, Str. Câmpului), ZUM 2 (Str. Dezrobirii, Str. Macului, Str. Cerbului, Str. Avram Iancu, Str. 1 Iunie, Str. 13 Mai), ZUM 3 (Str. 1 Iunie, Str. Fagului, Str. Macului, Str. Pinului, Str. Toamnei), ZUM 4 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu), ZUM 5 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu, Str. Măceșului, Str. Melodiei, Str. Cart. Dâmbău).

 

În cadrul proiectului sunt realizate acțiuni complexe, integrate, care acoperă domeniul serviciilor socio-medicale, ocupare și antreprenoriat, educație, acte de identitate și proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

 

Date de contact: Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: florin.moisa@romacenter.ro. Persoana de contact: Florin Moisă, Manager de proiect, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Telefon: 0264 420 470. Fax: 0264 420 474.

 

Moisa Florin Manager de proiect