Rezultatul probei de interviu la concursul  de recrutare,  pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante de executie  organizat in  data de 05.11.2020

Document afişare rezultate probă interviu

 Nr.20425/05.11.2020

                                    

 Rezultatul probei de interviu la concursul  de recrutare,  pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante de executie  organizat in  data de 05.11.2020

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
Asistent medical – Serviciul Public de Asistenta Medicala Comunitara – Cabinete de medicina Scolare :
1. FAGETAN ANCUTA MARIA 94,00 ADMIS
Psiholog  – Directia de Asistenta Sociala – Centrul Social de Urgenta  cu Destinatie Multifunctionala :
2. DORDEA ADINA MATILDA 97,33 ADMIS

 

        Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de interviu,  pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei de interviu conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

  • Afişat astăzi, 09.11.2020, ora  13,30   la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

                                                              Secretar comisie