Publicație Căsătorie Marian Daniel-Adrian și Fogoroși Timea-Melinda

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31835/07.07.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 07.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARIAN DANIEL-ADRIAN în vârstă 23 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei FOGOROȘI TIMEA-MELINDA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în com. CETATEA DE BALTĂ, judeţul / țara, ALBA.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

 

                                               Ofiţer de stare civilă,