Publicație căsătorie Zeler Bogdan și Forgaci Diana

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32529/03.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 03.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ZELER BOGDAN în vârstă 29 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a  d-nei FORGACI DIANA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

 

                                                Ofiţer de stare civilă,