Publicație căsătorie Matei Liviu-Bogdan și Cioban Diana-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.33066/14.09.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 14.09.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MATEI LIVIU-BOGDAN în vârstă 31 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  județul MUREȘ  şi a d-nei CIOBAN DIANA-MARIA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în CISNĂDIE, judeţul/ țara, SIBIU.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,