Publicație căsătorie Gabor Matei și Gabor Cătălina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.33987/25.11.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

  

        Astăzi 25.11.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR MATEI în vârstă 27 ani cu domiciliul în comuna TÂRNĂVENI,   județul MUREȘ  şi a

d-nei GABOR CĂTĂLINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în – , judeţul/ țara, – .

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,