Publicație căsătorie Cândea Vasile-Florin și Moldovan Andreea-Mihaela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.37525/22.05.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 22.05.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CÂNDEA VASILE-FLORIN în vârstă 32 ani cu domiciliul în Mun. TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei MOLDOVAN ANDREEA-MIHAELA în vârstă de 26 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

           

                                                Ofiţer de stare civilă,