Publicație căsătorie Czijevska Ștefan și Moldovan Codruța Teodora

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI
SPCLEP – STAREA CIVILĂ-
Nr.37902/26.06.2024
                                                  P U B L I C A Ţ I E

    Astăzi 26.06.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CZIJEVSKA ȘTEFAN în vârstă de 29 ani cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei MOLDOVAN CODRUȚA-TEODORA  în vârstă de 36 ani cu domiciliul în Mun.TÂRNĂVENI  judeţul/ țara, MUREȘ.
    În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
    Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,