Publicație căsătorie Varga Laurențiu-Traian și Fărcaș Corina-Cristina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.38046/10.07.2024

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 10.07.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VARGA LAURENȚIU-TRAIAN  în vârstă de 25 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a  d-nei FĂRCAȘ CORINA-CRISTINA în vârstă de 25 ani cu domiciliul în  mun.TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

       

                                                Ofiţer de stare civilă,