nr. 81/31 august 2023 privind aprobarea înființării  Structurii Comunitare Consultative privind activitatea de prevenire a separării copilului de familie, constituită la nivelul municipiului Târnăveni și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia  

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                    CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 81/31 august 2023 privind aprobarea înființării  Structurii Comunitare Consultative

Read more

nr. 76/26 iulie 2023 de modificare a HCL nr.150/19.12.2022 și aprobarea implementarii proiectului ”Extindere retea de canalizare menajera a localitatilor componente Custelnic si Botorca, Municipiul Tarnaveni, judetul Mures si Realizarea retelei de canalizare menajera in localitatea apartinatoare Bobohalma, municipiul Tarnaveni, jud. Mures”

ROMANIA      JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL            HOTĂRÂREA nr. 76/26 iulie 2023 de modificare a HCL nr.150/19.12.2022 și

Read more

nr. 72/13.07.2023 privind aprobarea Protocolului pentru darea în folosință gratuită către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade”,  a spațiilor situate în imobilul din Municipiul Târnăveni, str. Pompelor nr.14A, în baza art.1 din Hotărârea nr.36/06.04.2023

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 72/13.07.2023 privind aprobarea Protocolului

Read more

nr. 71/13.07.2023 privind însușirea Raportului de evaluarea și aprobarea documentației  de atribuire compusă din: Caiet de sarcini, Contractul cadru, Fișa de date și formulare, în vederea organizării licitației pentru închirierea terenului în suprafață de 12.000 mp, situat în Bobohalma, pentru amplasarea temporară a unei sonde de foraj

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL           HOTĂRÂREA nr. 71/13.07.2023 privind însușirea

Read more

nr. 70/13.07.2023 privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, prezentată în ordinea de prioritate, sesiunea 2, pentru anul 2023

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 70/13.07.2023 privind aprobarea listei

Read more

nr. 63/29.06.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și UAT Municipiul Târnăveni, județul Mureș, referitor la colaborarea instituțională în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963

ROMÂNIA  JUDETUL MUREȘ                             MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                         CONSILIUL LOCAL      HOTĂRÂREA nr. 63/29.06.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul

Read more

nr. 62/12.06.2023 cu privire la aprobareaproiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Târnăveni, județul Mureș” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

ROMANIA     JUDEŢUL MURES MUNICIPIUL TARNAVENI CONSILIUL LOCAL        HOTĂRÂREA nr. 62/12.06.2023 cu privire la aprobareaproiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate

Read more

nr. 60/25.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social Cantina de Ajutor Social

ROMÂNIA                                                                             JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                    CONSILIUL LOCAL   HOTĂRÂREA nr. 60/25.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al

Read more

nr. 58/25.03.2023 privind aprobarea Documentației de licitație pentru vânzarea cabinetului medical C1-U2, a cotei părți din spațiile comune și a terenului aferent cabinetului medical înscris în CF 53879-C1-U2, situat în Târnăveni, str. Prefect Vasile Moldovan nr.10 și împuternicirea Primarului Municipiului Târnăveni în vederea semnării contractului de vânzare-cumpărare

R O M Â N I A JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                                       CONSILIUL LOCAL                                                                                                                              HOTĂRÂREA nr. 58/25.05.2023 privind aprobarea Documentației

Read more

nr. 57/25.05.2023 privind aprobarea ”Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL” în Municipiul Târnăveni, pentru anul 2023

R O M Â N I A                                                                         JUDEŢUL MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI CONSILIUL LOCAL         HOTĂRÂREA nr. 57/25.05.2023 privind aprobarea ”Listei

Read more