CONCURS PENTRU OCUPAREA 25 POSTURI-MUNCITORI NECALIFICATI ( perioada determinata) la sectoarele: Intretinere Reparatii Domenii, Servicii de Dezvoltare Publica Cladiri si Sere- Zone Verzi

 


PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI


ANUNTA


CONCURS PENTRU OCUPAREA:


 


25  POSTURI-MUNCITORI NECALIFICATI ( perioada determinata)


la sectoarele: Intretinere Reparatii Domenii,


Servicii de Dezvoltare Publica Cladiri si Sere- Zone Verzi


   


CONDITII :


                – inregistrati la  AJOFM Târnãveni, in cautarea unui loc de munca;


                – studii  generale/medii.


 


    SELECTAREA CANDIDATILOR SE VA FACE PRIN INTERVIU


 


ACTE NECESARE :


                  CERERE;


                  COPIE ACT STUDII;


                  RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCA;


                  COPIE ACT IDENTITATE;


                – CAZIER JUDICIAR;


                – CURRICULUM VITAE;


                – ADEVERINTA MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE- APT DE MUNCA


 


.


 


DATA, ORA SI LOCUL DESFASURARII  INTERVIULUI :


                  29.06.2007, ORA  10,00, LA SEDIUL INSTITUTIEI: Piaþa Primãriei nr. 7.


 


 


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE PANA LA DATA DE  28.06.2007, ORA 15.


 


RELATII SUPLIMENTARE SE POT OBTINE LA CAM. 5-SERVICIUL  ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.,TEL. 443400 int. 15


                 


 P R I M A R


Ing. POPA OCTAVIAN