nr. 7 din data 27.06.2008 privind revocarea Hotararii nr.5/18.06.2008 privind alegerea viceprimarului

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


 


 


HOTARAREA NR. 7 din 27 iunie 2008


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Tarnaveni intrunit in sedinta extraordinara din data 27 iunie 2008


Vazand scrisoarea Institutiei Prefectului judetului Mures cu nr.8980/sx/Dos.4/23 iunie 2008 cu privire la modul  in care s-a desfasurat procedura de alegere a viceprimarului in  sedinta de constituire a Consililui Local din data de 18 iunie 2008 a.c.


 


 


HOTARASTE


 


 


Art.1. Se revoca Hotararea nr.5/2008 privind alegerea viceprimarului, ca fiind neadoptata.


Art.2. Se reia procedura de alegere a viceprimarului.


 


 


 


 


PRESEDINTE DE SEDINTA


 


Popa Octavian


 


 


 

                                                                     Contrasemneaza,


                                                                             SECRETAR


                                                                           BLANARU STEFAN


 

                                                                       Cu obiectiunile anexate