Anunt de atribuire numarul 46377/29.10.2008 – Autovehicul pentru transportul a minim 7 persoane

Anunt de atribuire numarul 46377/29.10.2008

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 4224 / 05.03.2007
Denumire contract: Autovehicul pentru transportul a minim 7 persoane
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:


Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  str. 22 Decembrie, nr. 2 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Maria Bonciog , Tel.  0265/443417 , Email:  mbonciog@yahoo.com,teom_ro@yahoo.com , Fax:  0265/443418 , Adresa internet (URL):  primariatarnaveni.ro


I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)

– Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Autovehicul pentru transportul a minim 7 persoane
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor


Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Tarnaveni, p-ta Primariei, nr. 7, Tarnaveni, Jud. Mures
II.1.3)   Anuntul implica
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dorim sa achizitionam un autovehicul cu o capacitate de minim 7 locuri pentru transportul persoanelor.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34115200-8 – Autovehicule pentru transportul a mai putin de 10 persoane (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33,690 RON    
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuirePretul cel mai scazut


IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUIContract nr: 10/11.04.2007    Denumirea: Autovehicul cu 7 locuri pentru transport persoane
V.1)   Data atribuirii contractului    4/17/2007
V.2)   Numarul de oferte primite    1
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul


S.C. Lion Victoria S.R.L.
Adresa postala:  Targu Mures, Corunca, str. Sighisoarei, nr. 411 , Localitatea:  Targu Mures , Cod postal:  540067 , Romania , Tel.  0265/333427
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40711.00     Moneda: RON    Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33690.00     Moneda: RON    Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
29.10.2008 09:44