Sedinta ordinara din 26 februarie 2009- material sedinta


ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMARIA


                                                         C O N V O C A T O R


 


In baza Dispoziþiei Primarului Municipiului Târnãveni nr. 366 /2009;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara in data de 26 februarie 2009, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


O R D I N E     D E       Z I:


 


1. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii reactualizarii studiului de circulatie pentru municipiul Tarnaveni;


2. Proiect de hotarare privind  aprobarea unui contract de inchiriere;


3. Proiect de hotarare privind aprobarea Comitetului de infratiri de pe langa Consiliul local al municipiului Tarnaveni;


4. Proiect de hotarare privind atribuirea unui teren in folosinta gratuita in temeiul Legii nr.15/2003 ;


5. Proiect de hotarare privind atribuirea unui teren in folosinta gratuita in temeiul art.126 din Legea nr.215/2001 ;


6. Proiect de hotarare privind modificarea Cap.IX pct.7 al.2 din Hotararea Consiliului Local al municipiului Tarnveni nr.52/2008;


7. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de utilizare a punctelor de debarcare/imbarcare de pe raza municipiluui Tarnaveni;


8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui act aditional  la Contractul de furnizare apa potabila incheiat intre Primaria municipiului Tarnaveni si S.C.Aquaserv.S.A;


9. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei pentru depozitarea deseurilor menajere rezultate din constructii si demolari;


10. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor pentru acordarea avizului de functionare a unitatilor de alimentatie publice organizate sub forma teraselor de vara;


11. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru  prestarea serviciului public de salubrizare in municipiul Tarnaveni;


12. Proiect de hotarare privind aprobarea delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi canalizare a municipiului T-veni cãtre SC „Compania Aquaserv” SA    


13.  Proiect de hotarare privind aprobarea unui nou traseu pentru transportul public local de persoane.


14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizatiei de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public al municipiului  Tarnaveni


        15. Raport privind activitatea Bibliotecii municipale Tarnaveni pe anul 2008;


        16. Raport privind activitatea Politiei comunitare Tarnaveni pe anul 2008;


 


                                                                                      P R I M A R


                                                                         ing.Matei Alexandru Adrian


                           Tarnaveni


                          18.02.2009


Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindriº Ovidiu


Cimpoca Alin Claudiu


Ciulea Pavel             Coroº Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Gheþiu Radu Mihail


Incze Csaba ștefan


Megheºan Nicolae Sorin


Micºa Ioan


Muntean Ioan


Nistor Ovidiu


Onose Gheorghe Ovidiu


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Szabo Albert


șerban Mariadownload material sedinta: –  2009.02.26-material_sedintaContractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apã si de Canalizare


download: –  1-contract_delegare_dispozitii_generale


download: –  2-contract_delegare_dispozitii_speciale_partea_comuna


download: –  3-contract_delegare_dispozitii_speciale_partea_de_apa


download: –  4-contract_delegare_dispozitii_speciale_partea_de_canalizare


download: –  5-Caiet_de_sarcini_al_serviciului_de_alimentare_cu_apa_si_canalizare


download: –  6-Politica_tarifara