Bugetul local pe anul 2009 este supus dezbaterii publice


 


JUDEÞUL  MUREȘ 


MUNICIPIUL  TÂRNÃVENI 


PRIMÃRIA 


24 martie 2009 


 


Comunicat de presa


 


În premierã la Târnãveni, bugetul local este supus dezbaterii publice. Schiþa bugetului local pe anul 2009 a fost afiºatã pe pagina de internet a Primãriei din Târnãveni la secþiunea Informare cetateni/ Bugetul local. Toþi locuitorii municipiului sunt invitaþi de primarul Adrian Matei sã îºi exprime opinia sau sugestiile referitoare la conceperea bugetului local. Opiniile sunt aºteptate pe e-mail, la secþiunea de audienþe de pe pagina de internet a Primãriei, primariatarnaveni.ro . Veniturile estimate pe anul acesta sunt mai mari decât cele de anul trecut. Peste 38 de milioane de lei noi se estimeazã a fi veniturile pentru bugetul din 2009 faþã de 31 de milioane cât a fost execuþia bugetarã din 2008.


Varianta finalã a bugetului local se va cunoaºte dupã ce acesta va fi discutat în cadrul Consiliului Local, în luna aprilie.


 


Primar,


Ing. Alexandru – Adrian Matei