sedinta extraordinara din 04.03.2011 – material de sedinta

 
ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


PRIMAR


 


 


 


C O N V O C A T O R


 


In baza Dispozitiei Primarului Municipiului Tarnaveni nr.1315/2011;


Se convoaca consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta extraordinara in data de 04.03.2011, orele 12.00, la sediul consiliului local, cu urmatoarea:


 


 


O R D I N E     D E       Z I:


 


1.  Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 15/2001.


2.  Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Tarnaveni la “Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2011″


3.  Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor pe anul 2011.


4.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Tarnaveni pe anul 2011.


5.  Proiect de hotarare privind desfiintarea posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Compartimentului Asistenti Persoane cu Handicap.


6.  Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii unitatii adiministrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare intercomunitara AQUA INVEST MURES.


7.  Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a apartamentului nr. 12, din imobilul situat pe strada Nicolae Balcescu nr. 1A.


 


 


                                                                               


                P R I M A R


                                                        ing.Matei Alexandru Adrian


 


 


                           Tarnaveni


                          01.03.2011


  

Antonya Mihail


Bercea Ioan


Bota Claudia


Chindris Ovidiu


Cimpoca Alin


Ciulea Pavel            


Coros Ioan


Fodor Alexandru Iosif


Ghetiu Radu Mihail


Incze Csaba Stefan


Klein Robert


Meghesan Nicolae Sorin


Muntean Ioan


Pop Ioan Constantin


Popa Octavian


Suciu Ioan


Szabo Albert


Szabo Silvia


Serban Maria
 download material sedinta – aici