nr. 105 din data 27.11.2014 privind aprobarea inchirierii unui patinoar demontabil, asigurarea mentenantei si amplasarea acestuia

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

C O N S I L I U L 
L O C A L

  

HOTĂRÂREA NR.  105/2014

pentru aprobarea închirierii
unui patinoar demontabil, asigurarea mentenanței și amplasarea acestuia

 

 

            Consiliul local al
Municipiului Târnăveni în ședință ordinară din data 26 noiembrie 2014;

            Vazând referatul nr.
24363  / 26.11.2014 privind aprobarea
închirierii unui patinoar demontabil, întocmit de către consilier Damian
Carmen;

         În baza prevederilor art.36
alin(1), art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației
publice locale nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare
;

 

HOTĂRĂȘTE:

  

Art.1. Se aprobă închirierea unui patinoar
artificial demontabil în suprafață de 450 mp, pentru perioada
01.12.2014-28.02.2015 .

Art.2.Se aprobă asigurarea mentenanței patinoarului
închiriat.

Art.3. Se aprobă amplasarea patinoarului în Târnăveni,
str. Republicii, FN, în parcarea de lânga Restaurantul Târnava.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se
împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

            Președinte
de ședință,

           Mihăilescu Alin Marius

                                                                                              Avizează pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                                 Groza Viorel Răzvan