Proeicte de HCL – sedinta ordinara din 28.07.2016

download

Proiect – Regulamentul de functionare a Consiliului Local al municipiului Tarnaveni.

P.V. – spre aprobare – sedinta
ordinara a CL din 26.05.2016

P.V. – spre aprobare – sedinta
ordinara a CL din 27.06.2016

1. Depunerea juramantului de catre
dl.Consilier Modorcea Ovidiu Vasile.

2. Proiect de hotarare privind
desemnarea consilierilor pentru participarea la adunarea sateasca de alegere a
delegatului satului Bobohalma.

3.Proiect de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de functionare a Consiliului Local al municipiului Tarnaveni.

4. Proiect de hotarare privind
modificarea Hotararilor Consiliului Local Tarnaveni nr.1/27.o6.2016 si
nr.5/27.06.2016

5. Proiect de hotarare privind
aprobarea necesitatii și oportunitatii achiziționării unor lucrări, servicii și
produse pe anul 2016.

6. Proiect de hotarare privind
aprobarea necesitatii si oportunitatii unor obiective de investitii

7. Proiect de hotarare privind
aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii
œamenajare parcari acoperite in municipiul Tarnaveni  pentru perioada 2016-2018

8. Proiect de hotarare privind
aprobarea actului additional Nr.3 la Contractul nr.94/2015

9. Proiect de hotarare de completarea
œPlanului local de actiune privind incluziunea minoritatii rome din Tarnaveni pe
anul 2016 .

10. Proiect de hotarare de completarea
œStrategiei de dezvoltare locala a mun. Tarnaveni judetul Mures pentru perioada
2014 “ 2020 .

11. Proiect de hotarare privind
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții žReabilitarea cladirii la sectorul Servicii Dezvoltarea
Publica “ Cladiri .

12. Proiect de hotarare privind
aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la
data de 30.06.2016.

13. Proiect de hotarare privind
rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul
2016.

14. Proiect de hotarare privind
aprobarea Structurii organizatorice si a Statului de functii ale Serviciului
Public de Asistenta Sociala

15. Proiect de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Cantinei de ajutor
Social organizatorice si a Statului de functii ale Serviciului Public de
Asistenta Sociala 

16.Proiect de hotarare privind
modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul
2016

17. Proiect de hotarare pentru
aprobarea Regulament organizare si functionare a Centrului Social cu destinatie
multifunctionala

18. Proiect de hotarare privind
modificarea si completarea Anexei nr.1 din HCL nr.76/2012.

19. Proiect de hotarare privind
completarea comisiei de vanzare a spatiilor medicale.

20. Proiect de hotarare privind
aprobarea transmiterii in sistem audio/video a sedintelor consiliului local al
municipiului Tarnaveni.

21. Proiect de hotarare privind
modificarea Hotararii Consiliului local al municipiului Tarnaveni
nr.125/2015.

22. Adresa nr.691/06.07.2016 emisa de
Coreli Consult IPURL.

23. Protocol colaborare intre
Institutul Oncologic Cluj Napoca “ Primaria Tarnaveni