Concurs pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni

ANUNŢ

Concurs pentru promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni, care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la concursul/examenul de promovare în grad profesional

 

Condiţii generale:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 65, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, aşa cum a fost modificată şi completată de Legea nr. 251/2006.

Condiţii cumulative pentru participarea la examen:

    Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

     Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, str. Primăriei nr.7, din municipiul Târnăveni, judeţul Mureş.

            Proba scrisă se va desfăşura în data de: 27 ianuarie 2017, ora 9,00;

            Interviul va avea loc în data de: 30 ianuarie 2017,  ora 14,00;

            Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare.

 

Dosarul de concurs depus de către candidaţi la concursul de promovare în grad profesional va conţine în mod obligatoriu:

  1. a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  2. b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 2 ani;
  3. c) formularul de înscriere.

       Constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va face în baza  prevederilor art.26, alin.(2) din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

            BIBLIOGRAFIA, RELAŢII SUPLIMENTARE ŞI  FORMULARUL DE ÎNSCRIERE LA CAMERĂ NR.26 – SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE.

Primar,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

Bibliografie concurs