Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie organizat in data de 10.04.2017

Document afişare rezultate probă scrisă
Nr. 7958 /11.04.2017

Rezultatul probei scrise la concursul  de recrutare, pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante  de executie organizat in  data de 10.04.2017

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei  scrise Rezultatul probei scrise
Muncitor calificat tr. I – Sector Sere Spatii Verzi
1. ILYES ATTILA 75,67 ADMIS
Inspector specialitate grad debutant – Serviciul Public de Asistenta Sociala
1. VIRCA  ALINA 99,00 ADMIS
2. SURUGIU VASILE 93,34 ADMIS
3. DETESAN LILIANA 60,67 ADMIS
4. MEDESAN ELENA-CLAUDIA 34,34 RESPINS
5. SANC CARMEN – MIHAELA 21,67 RESPINS
6. MOLDOVAN RALUCA-IOANA 15,00 RESPINS
7. LUCACIU ADELINA-SIMONA 0 RESPINS
8. MIKLOS ANA-MARIA ABSENT
9. STROIA LIVIA IONELA ABSENT
Casier – Serviciul Administratia Pietelor
1. STROIA IOANA 100 ADMIS
2. MANTA MIRELA-OLGA 70,67 ADMIS
3. STANCIU COSMINA – ADINA 16,67 RESPINS
4. CIOC GHEORGHE 12,00 RESPINS
5. VASIU CRISTINA ANCA-ROXANA ABSENT
6. CAPUSAN MIRELA ABSENT
Lucrator salubrizare – Statia de Transfer si Deseuri Menajere
1. VULEA EUGENIU 51,00 ADMIS
2. TATAR DORIN NICOLAE 29,00 RESPINS
Muncitor calificat tr. I – Sector Intretinere Reparatii Strazi
1. SURDU DUMITRU MIHAIL 68,67 ADMIS
2. ORASAN GHEORGHE 28,34 RESPINS

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba scrisa,  pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei scrise conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

  • Afişat astăzi, 11.04.2017, ora 09,00  la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

 

                                                                Secretar comisie
                                                                  Salahub Cristina