Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 10.05.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 472/05.05.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 10 mai 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de hotarare privind modificarea pct.2 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr.40/30.03.2017.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii delegatiei municipiului Tarnaveni la Polheim Germania in perioada 17 – 21 mai 2017.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

Târnăveni, 05.05.2017