Anunt Publicitate numarul 91647 – Retea de canalizare menajera si pluviala pe strada Industriei

Autoritate contractanta              

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7, Localitatea:  Tarnaveni, Cod postal:  545600, Romania, Punct(e) de contact:  Muth Teodor, Tel.  +40 265443400, Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro, Fax:  +40 265446312, Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Retea de canalizare menajera si pluviala pe strada Industriei
CPV: 45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)

Descrierea contractului: Prin prezenta procedura de achizitie Municipiul Tarnaveni doreste incheierea unui contract de achizitie publica pentru executarea lucrarilor prevazute in Proiectul Tehnic nr. 733/190/2009 privind Obiectul:Retea de canalizare menajera si pluviala pe strada Industriei dupa cum urmeaza : Retea de canalizare menajera: Conducta principala PVC Sn4 Dn 250 mm- 396 ml; Camine de vizitare din elemente prefabricate- 9 buc; Conducta racord PVC Sn4 Dn 160 mm- 163 ml; Camine de inspectie PP-PVC Dn 400 mm- 17 buc; Refacere suprafata afectata de canalizare menajera:330,7 mp; Statie de pompare ape uzate menajere- 1buc; Bransament electric trifazat la statie de pompare ape uzate menajere- 1 buc; Refacere suprafete afectate de statia de pompare ape uzate menajere- 12,5 mp Retea de canalizare pluviala: Conducta principala PVC Sn4 Dn 315 mm- 140 ml; Camine de vizitare din elemente prefabricate- 4 buc; Conducta racord guri de scurgere PVC Sn4 Dn 160 mm- 86 ml; Guri de scurgere tip geiger- 19 buc; Refacere suprafata afectata de canalizare menajera:92,7 mp

Valoarea estimata fara TVA: 352500.00 RON

Conditii contract: Termen de executie: 2 luni de la primirea ordinului de incepere. Garantia de buna executie pentru lucrare- 24 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate.

Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor conform Documentatiei de atribuire nr. 9053/27.04.2017 la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-19.05.2017 ORA 13.Oferta va fi însotita de dovada constituirii garantiei pentru participare, în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitata în documentatia de atribuire nr.9053/27.04.2017 precum si de scrisoarea de inaintare

Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.

Termen limita primire oferte: 19.05.2017

Informatii suplimentare: Documentatia de atribuire nr. 9053/27.04.2017, Caietul de sarcini nr. 9054/27.04.2017 si Proiectul Tehnic nr. 733/190/2009 pot fi vizualizate mai jos.
Garantia de buna executie -10% din valoarea fara TVA a contractului.
Valabilitatea ofertei :90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
Oferta se va intocmi astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini nr. 9054/27.04.2017, Documentatia de atribuire nr. 9053/27.04.2017 si Proiectul Tehnic nr. 733/190/2009..