ANUNŢ PUBLIC PRIVIND SOLICITARE ACORD DE MEDIU

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Refacere podeț peste pârâul Botorca” propus a fi realizat în localitatea Târnăveni, extravilan, judeţul Mureş.       

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate  la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş localitatea Târgu Mureş, strada Podeni nr.10, în zilele de luni, între orele 900-1500 şi marţi- vineri, între orele 900-1200, precum şi la sediul titularului, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1200.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mureş, în zilele de luni, între orele 900-1500 şi  marţi- vineri, între orele 900-1200.