Proiecte HCL – sedinta ordinara din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. din 20 iulie 2018.

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 26 iulie 2018, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

 O R D I N E   D E   Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei  bugetului general consolidat al municipiuluiTârnăveni  la data de 30.06.2018.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a utilajelor și echipamentelor din domeniul privat al municipiului Târnăveni, cu prinse în Anexa la HCL nr.73 din2016, scoase din funcțiune și propuse spre valorificare.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanei Târnăveni.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Statutului municipiului Târnăveni.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinaţiei de târg general săptămânal pentru terenul în suprafaţă de 5491 mp, înscris în C.F. nr. 53857, nr.cad. 53857 din domeniul public al municipiului Târnăveni.
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de rezervare loc în Piața Obor – Municipiul Târnăveni.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Târnăveni, Camera Executorilor Judecătoreşti Târgu-Mureş, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş și Baroul Mureș.
  9. Informare privind invitația adresată de către primarul orașului Ronchin, domnului primar Megheșan Nicolae Sorin.

 

PRIMAR,
MEGHEȘAN NICOLAE SORIN

Târnăveni,20.07.2018

Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinara din 28.06.2018