Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 17.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr.752/02.08.2018;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 17 august 2018, orele 18.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Infratire intre localitatile San Salvo – Italia si Tarnaveni – Romania.
  2. Semnarea Protocolului de Infratire intre localitatile San Salvo – Italia si Tarnaveni – Romania.

 

PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

   

Târnăveni, 02 august 2018