Proiecte HCL – sedinta ordinara din 23.08.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 794  din 13 august 2018,

se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 23 august 2018, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E     D E       Z I

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local pe anul 2017 pentru finanțarea unor categorii de cheltuieli și rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, a însușirii Raportului de Evaluare pentru imobilul teren situat în Mun. Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr. 32, jud. Mureș, în suprafață de 25.664 mp, înscris în C.F. nr. 54014/Târnăveni și a componenței comisiilor de licitație și de soluționare a contestațiilor.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării delegației Municipiului Târnăveni la Ronchin- Franța în perioada 5 – 8 octombrie 2018.

 

PRIMAR,
MEGHEȘAN NICOLAE SORIN

 

Târnăveni,13.08.2018

Spre aprobare:

Proces verbal – sedinta ordinara din 26.07.2018

Proces verbal – sedinta extraordinara din 09.07.2018