ANUNT licitatie publică privind închirierea unor pășuni, aflate în proprietatea privată a Municipiului Târnăveni

ANUNŢ LICITAŢIE

1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei:

Municipiul Târnăveni,
           cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400, fax 0265/446312;

2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a următoarelor pășuni,  aflate în proprietatea privată a  Municipiului Târnăveni:

 • Pășunea Alunei Boziaș – parcela înscrisă în CF nr.52260, nr.cadastral 52260, în suprafață de 66,091 ha – ovine
 • Pășunea Alunei Boziaș – parcela înscrisă în CF nr.52261, nr.cadastral 52261, în suprafață de 42, 930 ha – ovine
 • Pășunea Șoroșpata – 36,97 ha – bovine

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
                      3.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;
                      3.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. Piaţa Primăriei nr.7;
                      3.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei , de către ofertanţi, în cuantum de 50 lei, numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

                       3.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.01.2019, ora 9.00;

                       3.5 Taxa de participare la licitaţie de – 50 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

 1. Informaţii privind ofertele:

                        4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 16.01.2019, ora 10.00

                        4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piata Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;

                         4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

 

 1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 16.01.2019, ora 12.00, la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piata Primăriei, nr.7, camera 6;

 

 1. Informaţii privind contestaţiile: Contestaţiile se pot depune la:
             – Autoritatea contractantă;
             – Instanţa judecatorească competentă;
  Termen de depunere a contestaţiilor: o zi calendaristică de la adjudecarea licitaţiei.  

 Primarul Municipiului Târnăveni 
 Sorin Nicolae Megheșan

        03.12.2018