Proiecte HCL – sedinta ordinara din 31.01.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 66 din 23 ianuarie 2019, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 31 ianuarie 2019, orele 14.00, la sediul Consiliului Local, cu următoarea:

 O R D I N E     D E       Z I

 1. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniul public al municipiului Tarnaveni a unor mijloace fixe.
 2. Proiect de hotarare privind completarea Anexei nr.5 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu pa si canalizare.
 3. Proiect de hotarare privind actualizarea cuantumului chiriilor pentru locuintele din Blocul ANL.
 4. Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta.
 5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din Primaria municipiului Tarnaveni si serviciile publice locale.
 6. Proiect de hotarare privind promovarea in grad profesional si clasă a unor functionari publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Tarnaveni sau din cadrul serviciilor publice locale.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2019 – 2020.
 8. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului municipiului Tarnaveni nr.1373 din 18.12.2018.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei municipiului Tarnaveni pentru Asociatia Municipiiilor din Romania.
 10. Proiect de Hotarare privind cotizatia municipiului Tarnaveni aferenta anului 2019 pentru A.D.I. “Ecolect Mures”.
 11. Proiect de hotarare privind modificarea unei taxe locale.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţari actualizate pentru obiectivul de investiţii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni”.
 13. Raport de Evaluare a activitatii desfasurate de Directia Politia locala Tarnaveni in anul 2018.
 14. Raport de activitate a Directiei de Asistenta Sociala pentru anul 2018.

 

PRIMAR,
Megheșan Nicolae Sorin

 

Târnăveni, 23.01.2019

Spre aprobare:

Proces verbal –sedinta ordinara din 20.12.2018

Informare:

 1. Ofertă de vânzare pentru Stadion Chimica Târnăveni

Completare ordine de zi:

16. Proiect de hotarare privind completarea regulamentului aprobat prin HCL nr. 62 din 2009