Anunt privind organizarea unei întâlniri pentru dezbaterea publică a Proiectului bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2020

 

–  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pe anul 2020

Referat de aprobare

Raport de specialitate – la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2020

Lucrări de reparații propuse a se realiza în anul 2020

Raport de specialitate – privind aprobarea achizitionarii unor produse, servicii si lucrari care sunt cuprinse în ”Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020”

Anexa nr. 1A – Bugetul general

ANEXE nr. 1-13 – Venituri si Cheltuieli -Buget Local

ANEXE nr. 14-19 –  Venituri si Cheltuieli – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

ANEXE nr. 20-21 – Lista obiective de investitii

  Anexa nr. 22 –  Bugetul creditelor interne pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023

  Anexa nr. 23 –  Numărul maxim de posturi