Anunț începere proiect „Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”

COMUNICAT DE PRESĂ

 Data publicării : 22/03/2021

 

Anunț începere proiect „Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni”

 

Titlul proiectului: ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni

Numele beneficiarului: Municipiul  Târnăveni

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Numele Organismului Intermediar: ADR Centru

Data începerii proiectului: 10.12.2020 (semnarea contractului de finantare)

Perioada de implementare: 01.03.2017 – 30.11.202381 luni

Valoarea totală a proiectului: 17,950,458.41 lei

Finanțarea nerambursabilă: 14.799.112,56 lei

Data finalizării proiectului: 30.11.2023

Codul MySMIS: 124192

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni” constă în creșterea gradului de participare la invațământul profesional si tehnic prin imbunătațirea calității infrastructurii educaționale pentru învațământul profesional si tehnic în municipiul Târnăveni.

Implementarea proiectului va duce la creșterea gradului de participare la nivelul invațământului profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții în municipiul Târnăveni, prin asigurarea unor facilități educaționale de înaltă calitate, în concordanța cu cerințele de pe piața muncii.

Proiectul  ”Reabilitare și modernizare Colegiu Tehnic Târnăveni, cod MySMIS 124192, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Municipiul Târnăveni și are o valoare totală de 17,950,458.41 lei, din care 14.799.112,56 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.03.2017 – 30.11.2023.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Târnăveni;
  2. Asigurarea condițiilor optime pentru participarea la învațământul profesional și tehnic pentru 413 elevi, care constituie

numărul elevilor inscriși în anul 2017-2018;

  1. Creșterea gradului de participare a elevilor la învațământul profesional și tehnic.

Obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării activitaților propuse din cadrul proiectului, iar atingerea obiectivului general este o consencința a îndeplinirii obiectivelor specifice.

Bugetul proiectului:

                                                                                     

Date de contact beneficiar: Municipiul Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr. 7, loc. Târnăveni, jud. Mureş, tel. 0265- 44.34.00, fax. 0265-44.63.12, e-mail: office@primariatarnaveni.ro

Persoana de contact: Manager de proiect: Petru Mirela Oana, tel. 0265-44.34.00 – int. 34, e-mail: proiecte@primariatarnaveni.ro, Primăria Municipiului Târnăveni, Compartiment de Specialiate pentru Proiecte cu Finantare Internaţionala.

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe co-finantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.mfe.gov.ro