Publicație căsătorie Danciu Iulian-Claudiu și Șerban Anca-Lavinia

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32756/24.08.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 24.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DANCIU IULIAN-CLAUDIU în vârstă 41 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a d-nei ȘERBAN ANCA-LAVINIA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul/ țara, MUREȘ

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,