nr. 4 din data 27.01.2005 Privind aprobarea modificarea Hotararii Consiliului Local nr.11/2004 in sensul majorarii urmatoarelor taxe locale: taxa pentru transport decedati in Municipiul Tarnaveni; taxe pentru transport decedati in afara municipiului Tarnaveni; taxe pentru folosire parcari amenajate in municipiul Tarnaveni

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie
2005;
Vazand referatele intocmite de consilier Mota Nicolae, inregistrate sub nr.1041/2005
si nr.1165/2005;
In baza prevederilor Codului Fiscal si OUG nr.195/2002 si HGR nr.85/2003;
In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Incepand cu data de 01.02.2005, se aproba modificarea Hotararii Consiliului
Local nr.11/2004 in sensul majorarii urmatoarelor taxe locale:
Taxa pentru transport decedati in Municipiul Tarnaveni: 150.000 lei/transport
Taxe pentru transport decedati in afara municipiului Tarnaveni:
– 6.000 lei/km;
– 60.000 lei/ora de stationare
Taxe pentru folosire parcari amenajate in municipiul Tarnaveni:
a. autovehicule cu lungimea maxima de 5 m:
– 4.000 lei/h
– 20.000 lei/zi
– 250.000 lei/luna
b. autovehicule cu lungimea de (5-10) m:
– 8.500 lei/h
– 35.000 lei/zi
– 575.000 lei/luna
c. autovehicule cu lungimea mai mare de 10 m:
– 12.000 lei/h
– 60.000 lei/zi
– 1.000.000 lei/luna
Art.2.Se aproba infiintarea taxei de eliberare cetificat si numere de inregistrare
pentru vehicule neinmatriculabile in suma de 500.000 lei.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni.

Presedinte de sedinta
Incze Csaba

Contrasemneaza
Secretar
Stefan Blanaru