nr. 100 din data 28.10.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii executiei executiei ACB la Statia de pompare apa pluviala str.Frumoasa, Canal menajer str.Paltinis, Canal menajer si pluvial str.Industriei, Canal pluvial str.1 Decembrie, Canal menajer str.1 Decembrie (RUCK “ CFR) , Etindere retea canal menajer str.prefect Vasile Moldovan si str.Bailor

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 100/2010


 


 


 


            Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 28.10.2010;


Văzând referatul nr.21301/29.09.2010, intocmit de Sef Birou Investitii si Achizitii Publice Muth Teodor, privind necesitatea si oportunitatea efectuarii unor cheltuieli asimilate investitiilor in anul 2010.


             În temeiul art.36 si  45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 


Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea executiei executiei ACB la Statia de pompare apa pluviala str.Frumoasa, Canal menajer str.Paltinis, Canal menajer si pluvial str.Industriei, Canal pluvial str.1 Decembrie, Canal menajer str.1 Decembrie (RUCK “ CFR) , Etindere retea canal menajer str.prefect Vasile Moldovan si str.Bailor.


 


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


                                                                       Presedinte de sedinta


                                                                         Incze Csaba


 


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru