nr. 102 din data 28.10.2010 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor utilaje si dotari in cadrul proiectului œStatie de transfer deseuri menajere 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 102/2010


 


 


            Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din 28.10.2010;


Văzând referatul nr.21.257/19.10.2010, a dl. ing. Chirila Vasile, privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor utilaje si dotari in cadrul proiectului œStatie de transfer deseuri menajere in municipiul Târnăveni 


             În temeiul art.36 si  45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 


Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor utilaje si dotari in cadrul proiectului œStatie de transfer deseuri menajere  conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


                                                                     Presedinte de sedinta


                                                                           Incze Csaba


                  


                  Contrasemneaza


                        Secretar


                   Stefan Blanaru


 


Anexa


 


 


 


 


Nr. Crt.


Echipamente și dotări


Cant.


Specificatii tehnice


1.


Tocător deseuri verzi


1 buc.


Diametrul maxim deseu:          min.12 cm


Tipul utilajului:          Remorcabil “ cu roti


Capacitate de maruntire:               2 t/h


Alimentarea cu deseu:              automata


Dim. medie material maruntit:    9-10 mm


Motor


Combustibil:            benzina sau motorina


Putere:                                      14 – 21 kW


Metoda de răcire:                         Aer rece


Metoda de pornire:                      Electrica


2.


 


Container basculant 1,2 mc


 


 


2 buc.


 


Volum 1,2 mc


Constructie din metal vopsit


Golire prin basculare


Manevrabil cu stivuitorul


Echipat cu 4 roti


 


3.


 


 


Container basculant 0,6 mc


 


 


2 buc.


 


Volum 0,6 mc


Constructie din metal vopsit


Golire prin basculare


Manevrabil cu stivuitorul


Echipat cu 4 roti


4.


Sistem de supraveghere video


1 buc.


     8 camere de supraveghere video


     un monitor ce permite vizualizarea imaginilor


     un videorecorder pentru inregistrarea imaginilor preluate de camerele de supraveghere video


     o memorie de stocare temporara a inregistrarilor