nr. 8 din data 27.01.2011 privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea terenului de sport Ronchin

ROMANIA                                                                              


JUDETUL MURES


CONSILIUL LOCAL


MUNICIPAL TARNAVENI


 


HOTARAREA    nr. 8/2011


 


Consiliul local municipal Tarnaveni, intrunit in sedinta ordinara din data de 27 ianuarie 2011,


 Vazand referatul intocmit de director tehnic Beleanu Celestin, inregistrat sub nr. 1091/19.01.2011,


In temeiul prevederilor art.36 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,


 


Hotaraste:


Art. 1. Se aproba tarifele pentru inchirierea terenului de sport Ronchin :


– 20 lei/ora pentru tenis de camp


                     50 lei/ora pentru sporturi de echipa ( fotbal, volei, handbal)


10 lei/ora suplimentar in cazul folosirii instalatiei de iluminat “nocturna.


Abonamente ( in momentul achitarii abonamentului se face programarea inchirierii terenului specificandu-se ora si ziua din saptamana):


 – 60 lei/ luna pentru tenis de camp


                     – 150 lei/ luna pentru sporturi de echipa ( fotbal, volei, handbal).


Elevii si studentii  beneficiaza de o reducere de 50%, zilnic, pana la ora 14.00.


Nu se percep taxe de inchiriere pentru competitiile scolare organizate oficial si pentru antrenamentele Politiei Locale si ale Politiei Municipiului Tarnaveni cate 2 ore/ saptamana.  


Art.2. Se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 56/2006.


Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta


Pop Ioan Constantin


                                                                                   Avizeaza


                                                                                    Secretar


                                                                              Stefan Blanaru