nr. 50 din data 28.04.2011 privind revocarea HCL nr. 34/04.03.2011 privind încuviințarea aderării comunei Sânger la ADI AQUA INVEST MURES

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 50/2011


 


 


          


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, în ședința ordinară din 28 aprilie 2011;


             Văzând adresa nr. 8.437/14.04.2011 transmisa de ADI AQUA INVEST MURES, precum si referatul nr. 8583/18.04.2011, al Direcției Tehnice, privind necesitatea revocării HCL nr.34/2011 si aprobarea unei noi hotărâri privind aprobarea aderării unor unităti administrativ-teritoriale la ADI AQUA INVEST MURES;


              În temeiul art. 36 alin. (9) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


 


 


 


            Articol unic. Se revoca HCL nr. 34/04.03.2011 privind încuviințarea aderării comunei Sânger la ADI AQUA INVEST MURES, urmând a fi emisa o noua hotărâre cu respectarea modelului comunicat de ADI AQUA INVEST MURES prin adresa nr. 8437/14.04.2011.


 


Președinte de ședință,


       Szabo Albert


 


 


 


   Contrasemnează


         Secretar,


Groza Viorel Răzvan