nr. 3 din data 21.06.2012 privind constituirea Consiliului local al municipiului Târnăveni

 


R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R EA NR. 3 din 21.06.2012


 


privind constituirea Consiliului local al municipiului Târnăveni


 


 


               Consiliul Local al municipiului Târnăveni, întrunit în ședința de constituire, la data de 21.06.2012;


               Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 32 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


               Conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consillilor locale aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;


              În temeiul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


               ART.1 Cu data de 21.06.2012, se constată declararea ca legal constituit a Consiliul local al municipiului  Târnăveni, în următoarea componeneță: 


              
Nr.


Crt.


Numele si prenumele


Lista pe care a candidat


0


1


2


1


Antonya Mihail


USL


2


Barmou Mohamed Kheir


USL


3


Bercea Ioan


APM


4


Bunea Teofil


USL


5


Cimpoca Alin Claudiu


USL


6


Ciulea Porime Pavel


APM


7


Cosma Florin Adrian


USL


8


Creța Ioan


PP-DD


9


Fodor Alexandru Iosif


UDMR


10


Matei Alexandru Adrian


APM


11


Mândroiu Armina Diana


USL


12


Mihăilescu Alin Marius


USL


13


Modorcea Ovidiu Vasile


USL


14


Piaskovski Stanislav


USL


15


Sim Florin Daniel


USL


16


Szabo Albert


UDMR


17


Șerban Maria


APM


18


Toma Georgeta Mariana


PP-DD


19


Torok Cristina


APM


      


           


                             


            ART.2. Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul Consiliului local  al municipiului Târnăveni constituit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Târnăveni  nr. 3/18.06.2008 și al consilierilor locali în funcție.


           


 


 


   PREȘEDINTE DE VÂRSTĂ                                                              SECRETAR


          Bunea Teofil                                                                           Groza Viorel Răzvan


 


 


 


 


 


ASISTENȚII PREȘEDINTELUI DE VÂRSTĂ


                Mândroiu  Armina Diana                                                          Mihăilescu Alin Marius