nr. 18 din data 12.07.2012 privind aprobarea organizarii în parteneriat cu Asociația Culturală ,,Pe MUREȘ și pe Târnav㠝 a celei de a-II-a ediții a Festivalului de Cântec Popular Patriotic -,,La Oarba și la Iernut  precum si a protocolului de colaborare cu aceasta fundatie.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.18/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 12 iulie 2012;


Văzând referatul de specialitate nr. 13.494/04.07.2012 privind  aprobarea organizării în parteneriat cu Asociația Culturală ,, Pe MUREȘ și pe Târnav㠝  a   a celei de a-II-a ediții a Festivalului de Cântec Popular  Patriotic -,, La Oarba  și la Iernut  în data de 15 august 2012, în localitatea Oarba de MUREȘ(Iernut, jud.MUREȘ), întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În temeiul art. 36 alin. (6), lit.a, pct.4,5 coroborat cu   art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă organizarea în parteneriat cu Asociația Culturală ,,Pe MUREȘ și pe Târnav㠝  a celei de a-II-a ediții a Festivalului de Cântec Popular  Patriotic -,,La Oarba  și la Iernut  în data de 15 august 2012, în localitatea Oarba de MUREȘ(Iernut, jud.MUREȘ).


 


Art.2. Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Primăria municipiului Târnăveni și Asociația Culturală ,, Pe MUREȘ și pe Târnav㠝 în vederea organizării în parteneriat a celei de a-II-a ediții a Festivalului de Cântec Popular  Patriotic- ,,La Oarba  și la Iernut .


 


Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al municipiului Târnăveni, necesară susținerii activității prevăzute la art.1.


 


Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni, prin compartimentele de specialitate .


 


  Președinte de ședință,


 Barmou Kheir Mohamed


                                                                                               


                                                                                               


 


                                                                                                            Avizează pentru legalitate


                                                                                                                        Secretar,


                                                                                                              Groza Viorel Răzvan