nr. 77 din data 30.05.2013 privind modificarea articolul 1 al Hotararii Consiliului Local al municipiuli Tarnaveni nr.14/2012,

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.77/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 30 mai 2013.


Văzând referatul nr. 11026/28.05.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se modifică articolul 1 al Hotârârii Consiliului Local al municipiuli Târnăveni nr.14/2012, în sensul că perioada în care se interzice circulația pentru toate autovehiculele (inclusiv mopede), pe strada Republicii, între intersecția cu strada Frumoasă și intersecția cu strada Stadionului, va fi 1 iunie “ 1 septembrie ale fiecărui an.


 


 Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


 Groza Viorel Răzvan