Anunt Publicitate numarul 157902 – Servicii pentru evaluare bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Tarnaveni

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU IOAN ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Servicii pentru evaluare bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si privat al municipiului Tarnaveni

CPV: 79419000-4-Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de lucrari de evaluare bunuri mobile si imobile apartinand domeniului public si privat ( constructii si terenuri ) al municipiului Tarnaveni, in vederea cumpararii, vanzarii, concesionarii sau inchirierii acestora, ca urmare a adoptarii unor hotarari ale Consiliului Local al mun. Tarnaveni

Valoarea estimata fara TVA: 30000.00 RON

Conditii contract: Durata contractului este de la data semnarii acestuia de catre parti pana la data de 30.12.2018. Oferta va fi intocmita in conformitate cu Caietul de sarcini. Serviciile, se vor efectua in urma comenzilor transmise de autoritatea contractanta pe parcursul anului 2018, fara a se depasi valoarea estimata.

Conditii participare: Operatorul economic trebuie sa prezinte copia dupa legitimatia emisa de ANEVAR valabila in anul in curs. Ofertele se vor transmite in plic inchis la Primaria Tarnaveni, cam. 23 Registratura pana la data de 09.03.2018 ora 14.Conf. Caietului de sarcini

Criterii adjudecare: Criteriul se va calcula conf. urmatorului algoritm:cap. III din Caietul de sarcini a)pentru oferta cu cel mai scazut pret ( suma totala a celor 10 pozitii ) se acorda punctaj maxim – 40 (40 % din 100). pentru oferta (n) cu alt tarif ( suma totala a celor 10 pozitii )se acorda punctajul astfel:POF (n)= [pretul ofertei minime/ pretul ofertei(n)x40 b)pentru oferta cu cel mai scazut pret se acorda punctaj maxim – 40 (40% din 100) pentru oferta (n) cu alt tarif se acorda punctajul astfel:POF (n)= [pretul ofertei minime/ pretul ofertei(n)x40 c)pentru oferta cu cel mai scazut pret (suma totala a celor 4 pozitii) se acorda punctaj maxim – 20 (20% din 100) pentru oferta (n) cu alt tarif ( suma totala a celor 10 pozitii )se acorda punctajul astfel:POF (n)= [pretul ofertei minime/ pretul ofertei(n)x20. Punctajul total P(total)= P(a) + P(b) + P(c)

Termen limita primire oferte: 09.03.2018

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini, se regaseste in fisierul atasat mai jos. 
Ofertele se vor depune in plic inchis la Primaria Tarnaveni, Piata Primariei nr. 7, cam. 23. Registratura, pana la data de 09.03.2018 ora 14. Informatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Patrimoniu, d- na Rusu Felicia, tel. 0265443400 int. 38. Achizitia se va efectua prin intermediul catalogului electronic din SEAP in termen de 3 zile de la primirea comunicarii privind rezultatul selectiei

Fisier atasat:

Caietul de sarcini